BreedSaam

Bij veel gebouwbeheerders en investeerders staat de verduurzamingsstrategie hoog op de agenda. Zo ook bij BreedSaam. Al sinds 2015 (opgericht in 2014 en actief sinds 1-1-2015) verzorgt de vereniging van elf schoolbesturen de huisvesting voor 52 scholen op 71 locaties in het primair en speciaal onderwijs in de Gemeente Breda. Vanaf heden wordt Qien standaard meegenomen in de BreedSaam school als verduurzamingsmaatregel! In deze klantcase lees je meer over onze unieke samenwerking.

"Qien wordt standaard meegenomen in de BreedSaam school als verduurzamingsmaatregel"

We spreken met Bernard van den Berg, Projectmanager Beheer. Hij vertelt dat de verduurzamingsstrategie hoog op de agenda staat. “Natuurlijk – naast dat wij een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben – ook omdat dit een verplichting is. Er kunnen zelfs sancties volgen wanneer een gebouw niet voldoet, dit was helaas bij een aantal van onze gebouwen het geval. Gelukkig hebben we snel kunnen schakelen om deze sancties te voorkomen”

Met beperkte financiële middelen word je uitgedaagd om creatief te zijn

Bernard legt uit dat die gebouwen nu in grote mate verduurzaamd worden. “Maar omdat de financiële middelen beperkt zijn, is dit nog niet zo gemakkelijk te realiseren. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een duurzaam MJOP; dat heeft wel wat voeten in de aarde. BreedSaam moet de gebouwen in stand houden, maar met alleen de beschikbare gelden kun je niet verbeteren.”

Een creatieve oplossing om hiermee om te gaan? BreedSaam heeft een energiecorporatie opgezet die alle zonnepanelen op de daken van de scholen exploiteert. Van deze opbrengsten kan de vereniging op lange termijn investeren in verdere verduurzaming. Eén van die investeringen is in de zelflerende software van Qien.

Door een goed plan van aanpak weten we nu welke gebouwen we wanneer kunnen aansluiten op Qien

In het begin kwamen er verschillende uitdagingen op ons pad vertelt Niels de Jong, productmanager bij Qien. “Toen we de samenwerking met BreedSaam waren gestart, was nog niet duidelijk hoe de energetische situatie van ieder gebouw er precies uitzag. De problemen die er eigenlijk al waren in sommige gebouwen, kwam Qien als vanzelf tegen in het installatieproces. Door aan de slag te gaan met deze issues kon al een flinke besparing worden gerealiseerd, zelfs nog zonder de algoritmes van Qien, moet je nagaan.”  

Bernard beaamt dit. “In eerste instantie wilden we Qien toepassen op de grootverbruikers binnen de gebouwen van BreedSaam. Dit was achteraf gezien geen slimme keuze omdat niet elk groot verbruikend gebouw al geschikt was om Qien te implementeren. Nu hebben we dit met een keuzematrix, met de juiste parameters, weten te ondervangen.

Met deze wet- en regelgeving houden we rekening

Niels legt uit dat, met alle wet- en regelgeving, gebouweigenaren verplicht worden om gebouwbeheersystemen ook aan het internet te kunnen aansluiten. “Neem de EPBD, in deze richtlijn staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Eén van de eisen is dat je gebouwbeheersystemen ook remote, en per ruimte, moet kunnen aansturen. Wat dus betekent dat een GBS op het internet aangesloten moet zijn.” 

Niels vertelt dat Qien met het project bij BreedSaam ondervonden heeft dat je er niet vanuit moet gaan dat elk GBS inmiddels wel op het internet is aangesloten. “Daarom hebben we met BreedSaam een plan van aanpak gemaakt. Want welke gebouwen pakken we als eerste aan? En advies over welk GBS passend zou zijn voor een specifiek gebouw: ook daarin hebben we proactief meegedacht.” 

De gerealiseerde besparing op klimatiseren ligt boven de doelstelling van 15%

De installaties van alle gebouwen van BreedSaam verschillen enorm: de een heeft helemaal geen GBS, de ander een spiksplinternieuwe en alles daartussen in. “Waar een ketel staat, en waar alleen maar radiatoren aan de muur hangen, daar kunnen we ook heel veel energie besparen. In het maken van die efficiëntieslag speelt Qien nu in een gedeelte van onze panden al een hele grote rol. De gerealiseerde besparing op klimatiseren ligt al boven de doelstelling van 15%”, vertelt Bernard.

Qien wordt standaard in de BreedSaam school meegenomen

Bernard is erg tevreden met de tot nu toe geboekte resultaten en de op maat-aanpak die gerealiseerd is om het beste uit ieder pand te kunnen halen. “Met hulp van Niels en Mignon Bosch (onze Customer advisor & Support) hebben we nu een mooi haalbaar plan om dit bij elk gebouw binnen BreedSaam voor elkaar te krijgen.”

Bernard over de samenwerking: “Niels is echt een vakidioot, in positieve zin. Hij is super inhoudelijk maar kan het wel goed uitleggen. Hierdoor krijg ik de juiste informatie die ik bij interne overleggen kan meenemen waardoor ik mezelf beter kan wapenen om Qien op een voetstuk te plaatsen. En dat is gelukt: want Qien wordt standaard in de BreedSaam school meegenomen als verduurzamingsmaatregel.”

Samen gaan we voor het hogere doel

BreedSaam heeft een voorbeeldfunctie naar de maatschappij toe. Bernard ligt toe: “Zeker omdat ons BreedSaam-concept uniek is, hebben we een voortrekkersfunctie. Daarnaast merk ik de positieve gedrevenheid onder alle mensen van Qien. We gaan echt samen voor het hogere doel: energie besparen met een zo’n fijn mogelijk binnenklimaat voor de kinderen.”

Leuk om te weten: dit project is mede mogelijk gemaakt door InnoEnergy

InnoEnergy, is een publiek-private samenwerking, opgezet door de Europese Gemeenschap. Hun doel is om duurzame energie-innovaties te versnellen. Sinds de start (2010), heeft InnoEnergy in ruim 500 energie innovaties in Europa geïnvesteerd, waaronder Qien! De steun ging verder dan alleen financiële hulp. Door gebruik te maken van InnoEnergy’s “ecosysteem” zijn wij in geïntroduceerd bij BreedSaam en daar is deze fijne samenwerking uit ontstaan.

Benieuwd geworden?

Neem gerust contact met ons op. We analyseren met alle plezier de situatie in uw gebouw en werken hiervoor kosteloos een voorstel uit.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

QIEN
Jan Tinbergenstraat 396
7559 ST Hengelo
The Netherlands

+31 (0)857 603 730
info@qien-online.com

Download onze algemene voorwaarden